>
مقالات

عسل یونجه وخواص

عسل یونجه به دلیل وجود آنزیم های فراوان ویتامینها وکربوهیدراتها بسیار مورد توجه قرارگرفته وکاربردهای درمانی فراوانی دارد.درصورتی که افراد حساسیتهای خاصی به این گیاه وگرده وشهد آن نداشته باشند منع مصرف...

1400-11-18

فوایدعرق خارشتر

عرق خارشتر وبهبودسرفه وسرماخوردگی:خارشتریک آنتی بیوتیک طبیعی است وباعث افزایش ایمنی بدن میشود وبه مقابله باهرگونه عفونت ودرمان مشکلات ناشی از سرماخوردگی سرفه وآسم وبرونشیت کمک میکند.   خاصیت التهابی د...

1400-11-02

برنج ارگانیک چیست؟

برنج ارگانیک برنجی است که سموم مضر آن بسیارپایین باشد ودربه عمل آوردن آن ازکمترین سموم استفاده شده باشد.وزمانی که مصرف میشود.انسان رادچارمشکل وسوزش معده ننماید....

1400-10-25

چگونه میوه ها را خشک کنیم؟

فرآیند خشک کردن میوه در اصل، روشی مناسب برای محافظت از طعم میوه است. گاهی اوقات میوه خشک شده نسبت به نوع تازه آن به دلیل طعم بهتر، برتری دارد. برخی میوه ها در برخی از فصول سال فراوان تر از دیگر میوه ه...

1400-09-10

محصولات ارگانیک چیست؟

محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چند سال قبل هیچ‌گونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر: علف هرزکش‌ها، قارچ‌کش‌ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده...

1400-09-10